De bermen langs provinciale wegen in Overijssel worden al jarenlang ecologisch beheerd. Maar door nieuwe inzichten en nieuwe technieken zijn er steeds verbeteringen mogelijk. Vanaf dit jaar wordt er, naar aanleiding van een voorstel van GroenLinks en de ChristenUnie uit 2017, opnieuw een verbetering aangebracht in het maaien van de bermen. Maar er is meer mogelijk. 

Afgelopen week werd bekend dat van de gemeentelijke bermen slechts 35% ecologisch beheerd wordt. Dat kan dus nog beter. De beide fracties willen dan ook graag weten of de provincie kansen ziet om samen met gemeenten en waterschappen nóg meer in te zetten op ecologisch bermbeheer. Volgens Statenlid Robert Jansen (GL) is dit erg belangrijk: “De provincie heeft al veel kennis opgedaan met ecologisch bermbeheer. Het zou mooi zijn dat dat resulteert in nog meer natuurvriendelijke bermen in Overijssel.”

Ook vragen GroenLinks en de ChristenUnie of het mogelijk is om de bermen meer actief in te zaaien met bloemen/kruidenrijke mengsels. Zodat de overlevingskansen van insecten toenemen. Volgens Statenlid Renate van der Velde (CU) is de afname van het aantal insecten dramatisch. “Dit is uit verschillende onderzoeken in het afgelopen jaar gebleken. We zullen op alle fronten in moeten zetten om dit tij te keren.”

Foto boven: berm Achthoevenweg in het voorjaar / © Grietje Akkerman