Advies over ruimtelijke kwaliteit op erf en daarbuiten

Het platteland is enorm in beweging. Er vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van herbestemming, sloop, duurzaamheid en biodiversiteit. Veel boeren en particuliere erfbezitters komen hiermee in aanraking.

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Waar begin je als je wil doorontwikkelen of uitbreiden? Als je dan te maken hebt met ruimtelijke kwaliteit kan je terecht bij de ervenconsulenten van Het Oversticht. Ontwikkelingen als de energietransitie, biodiversiteit en nieuwe stalvormen hebben effect op het erf en het landschap.

Helpen

De ervenconsulenten helpen om een balans te vinden tussen de eisen die een gezonde bedrijfsvoering stelt en de mogelijkheden van erf en het landschap eromheen. Door nauwe banden met adviseurs ruimtelijke kwaliteit en erfgoed en goede contacten met gemeentes, waterschappen en provincies kan er snel geschakeld worden. Ervenconsulenten adviseren onafhankelijk en op maat.

Ervenconsulenten

Erfeigenaren kunnen rechtstreeks contact opnemen met een van de ervenconsulenten van Het Oversticht: Anneke Coops en Ingrid van Herel. Daarnaast is het mogelijk dat eigenaren via een erfcoach worden doorverwezen naar de ervenconsulent. Als men iets wil, maar niet goed weet waar te beginnen kan een eerste gesprek met een erfcoach uitkomst bieden. De provincie Overijssel heeft begin 2019 een aantal erfcoaches aangesteld die mensen op weg kunnen helpen met procedures, regelingen en beleid. Zo vult de kennis van de erfcoach en de ervenconsulent elkaar aan. Maak er gebruik van!