Op D.V. donderdagavond 12 maart 2020 belegt de werkgroep “Als verlies je raakt” weer een bijeenkomst voor weduwen en weduwnaars. Deze avond wordt gehouden in het Hervormd Dienstgebouw in Rouveen en begint om 20.00 uur. Als spreekster voor deze avond is Toke Kalisvaart uitgenodigd. Toke is als hulpverleenster werkzaam bij Stichting Schuilplaats in Staphorst.

De avond is in de eerste plaats bedoeld voor weduwen en weduwnaars, maar degenen, die nauw aan hen verbonden zijn, zijn ook van harte welkom. Noteert u deze avond alvast in uw agenda.