De Munninkenweek is inmiddels in volle gang. De aftrap was afgelopen zondagavond met samen zingen in de tent.

Het zat weer vol. Een kleine impressie.