Donderdagmiddag 11 juli wordt het door Jong in Staphorst uitgegeven boek De 20ste eeuw in 20 verhalen gepresenteerd. Het eerste exemplaar zal door de auteurs, Liesbeth van Binsbergen en Roelie Koobs, worden aangeboden aan de heer de heer A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

De 20ste eeuw in 20 verhalen bestaat uit twintig hoofdstukken die elk een geschiedkundige inleiding en een verhaal bevatten. De inleiding gaat telkens uit van de wereldgeschiedenis en zoomt daarna in op de gemeente Staphorst. De verhalen hebben een kind of tiener als hoofdpersoon. Meerdere verhalen zijn waargebeurd, andere zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen, zijn onder andere: de Leerplichtwet (1901), de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse Griep, de crisisjaren, de Holocaust, verzet en wraak tijdens de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van de winkels en de industrie, Molukkers in de gemeente Staphorst, mechanisatie en standsverschillen…. Het boek sluit af met ‘Een schat uit het verleden’, over de consumptiemaatschappij en afval (1998).

Waar de inleidingen in de verleden tijd geschreven zijn, staan de verhalen in de tegenwoordige tijd, zodat de lezer zich kan identificeren met de hoofdpersoon en als het ware een kijkje neemt in de geschiedenis. De fraaie, professionele illustraties zijn getekend door Ronald Heuninck. De afbeeldingen zijn historisch verantwoord en rijk aan details.

De helft van de oplage is bestemd voor de 10 basisscholen in de gemeente Staphorst; de resterende exemplaren zijn – zo lang de voorraad strekt – beschikbaar voor belangstellenden. Na de presentatie zal het kloeke, gebonden boek voor 15 euro te koop zijn bij boekhandel De Haan en de Read Shop en bij boekhandel Riemer Barth in Meppel. Reservering van een of meer exemplaren is mogelijk.