Het hart van het christelijk geloof Kernwoorden vanuit de Bijbel uitgelegd en toegepast

De twee delen van Het hart van het christelijk geloof van J.C. Ryle, samengesteld door prof. dr. A. Baars en ds. K. ten Klooster, worden in deze hernieuwde uitgave samengevoegd. Met grote wijsheid en in opmerkelijke eenvoud weet Ryle de klassieke leerstukken van het christelijk geloof te verwoorden. Thema’s van de hoofdstukken
zijn kernwoorden uit het christelijk geloof, zoals zonde, vergeving, genade, het kruis en de Heilige Geest. De stijl van Ryle is direct en duidelijk en spreekt ook nu nog aan.

https://www.dehaanboeken.nl/