Een aantal Overijsselse gemeenten -waaronder Hardenberg- gaan in de toekomst relatief veel windenergie leveren. ChristenUnie Overijssel wil die gemeenten belonen voor de genomen verantwoordelijkheid. “Dit vinden we belangrijk, omdat veel mensen windmolens als vervelend ervaren. Daar stellen we graag iets tegenover”, aldus fractievoorzitter Renate van der Velde. Zij gaat daarom woensdag een motie indienen bij de Provinciale Staten en heeft al veel steun ontvangen van andere partijen.

In de zogeheten Regionale Energiestrategie, RES afgekort, is afgesproken dat 60 procent van de duurzaam opgewekte energie van windmolens afkomstig moet zijn, naast 40 procent zonne-energie. De gemeente Hardenberg gaat meer dan 70 procent windenergie leveren. “Hardenberg en andere gemeenten gaan zodoende een relatief groot deel van de lasten dragen. Dan vinden wij het niet meer dan redelijk dat er ook zoveel mogelijk lusten in Hardenberg en deze andere gemeenten terecht gaan komen”, motiveert Van der Velde de motie.

Vanuit de gemeenteraad van Hardenberg komen daarvoor een aantal suggesties waarin wij vanuit de provincie graag tegemoetkomen. Zo ondersteunen wij graag lokale energie-coöperaties met geld en kennis om te blijven innoveren. Ook stimuleren wij graag de ontwikkeling van lokale energiehubs met een financiële bijdrage. In deze hubs werken bedrijven en/of inwoners bijvoorbeeld samen met het opwekken, opslaan en het afstemmen in energieverbruik. Effect is dat het elektriciteitsnet slim wordt gebruikt en overbelasting kan worden voorkomen.

Bekijk de motie via de site van de Provinciale Staten Overijssel.