STAPHORST – Dinsdag 18 juni, aanvang 19.30 uur, geeft dr. Bart Jan Spruyt in de Prins Mauritsschool zijn laatste vormingscollege van dit seizoen. Hij behandelt dan het thema ‘Het vrije Westen en de islam (multiculturele samenleving)’. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Drie jaar geleden startte een werkgroep vanuit de Scholen met de Bijbel uit Staphorst – samen met de historicus en columnist dr. Bart Jan Spruyt – het initiatief van vormingscolleges. De maandelijkse bijeenkomsten werden, en worden nog steeds gefaciliteerd,  door de Scholen met de Bijbel.

Het doel dat de werkgroep door middel van deze vormingscolleges nastreeft, is om mensen die de christelijke en klassieke traditie zijn toegewijd – of zich daarin willen verdiepen – toe te rusten en persoonlijk te vormen. Ze zijn vrij toegankelijk.

Meer informatie vindt u op de website www.smdbstaphorst.nl/vormingsavonden.