Voorlichtingsavond voor ouders en andere geïnteresseerden over de positie van een broer of zus in een gezin met een kind met ADHD, ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of een andere beperking.

Opgroeien in een gezin waar je broer/zus een beperking of klachten heeft, is niet altijd even makkelijk. Die beperking heeft gevolgen voor het hele gezin: voor de ouders maar ook de broers of zussen (Brus). Brussen krijgen met situaties te maken die moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan. Tijdens de voorlichtingsavond “Hoe gaat het eigenlijk met de brus?” hebben we aandacht voor het effect van het hebben van een bijzondere broer of zus op de brus.

Als een van uw kinderen ADHD, autisme of een andere beperking heeft, gaat opvoeden net even anders.

Uw kind ervaart obstakels bij het opgroeien. Het kost u als ouders de nodige energie om dit kind te ondersteunen. Daarnaast heeft u mogelijk andere kinderen. Ook voor deze brussen heeft het hebben van een bijzondere broer of zus gevolgen. Het hebben en omgaan met een broer/zus met autisme, ADHD of een andere beperking kan wisselende gevoelens oproepen. Voor de brus kan het lastig zijn om deze gevoelens te uiten. De brus wil de situatie niet erger maken. Het gevolg is dat ze zichzelf wegcijferen en hun eigen gevoelens binnen houden.

Op lange termijn kan dit ervoor zorgen dat de brus zelf ook problemen krijgt. Dit willen we graag voorkomen.
Een beetje extra aandacht voor de brus is daarom gewenst.
Op deze voorlichtingsavond wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Wat betekent de gezinssituatie voor de brus?
  • Hoe reageren brussen hierop?
  • Welke risico’s lopen zij om zelf problemen te krijgen?
  • Hoe kunnen ouders en andere betrokkenen de brus ondersteunen?
  • Uitleg over de brussengroep die na de zomer in Staphorst gaat starten

Wanneer:         Maandag 17 juni 2024
Hoe laat :         19.30 – 21.30 uur, vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar!
Waar:               Dienstencentrum, Berkenlaan 1, Staphorst

 Informatie en aanmelden

  De  voorlichting wordt gegeven door Rolf Tebbens van Impluz i.s.m. Carinova
Aanmelden kan via:  r.vandehoek@carinova.nl of 06-30739233
Voor meer informatie bel/mail secretariaat.  Tel: 088-4780128  info@impluz.nl

Impluz Preventie ontwikkelt programma’s en geeft (preventie-)trainingen en cursussen om positieve gezondheid en welzijn in brede zin te bevorderen. Of je je nou als volwassene wilt ontwikkelen, op zoek bent naar meer balans of dat je een cursus voor je kind of juist voor je medewerkers zoekt; al ons aanbod richt zich op het vergroten van de veerkracht om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen in het dagelijks leven.