Collega Jan De Lange gaat met pensioen na 36 jaar werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en voorgangers daarvan.

Jan is een bekendheid in het agrarisch buitengebied van Staphorst/Rouveen en omstreken. Veel ingelanden kennen Jan als vakman.

Jan heeft met passie en trots een grote bijdrage geleverd aan een goed waterbeheer en waterveiligheid in het gebied.

Daarnaast heeft Jan veel kunstwerken(duikers, Bruggen) en onderhoud verzorgt aan een goede infrastructuur in zijn werkzame carrière.

Namens de collega’s willen we Jan een hele mooie en gezonde periode als pensionado toewensen !