Het is voor iedereen duidelijk dat er huizen gebouwd moeten worden. We kunnen niet wachten tot er wordt begonnen met bouwen in Rouveen, in Staphorst en in IJhorst. Klariska Kuijers van Poortman makelaars gaf ons een interessant kijkje in de keuken van de makelaar. Zij maakt het leed mee van een starter die voor de zoveelste keer overboden wordt en daardoor nog steeds het ouderlijk huis niet kan verlaten. Maar aan de andere kant ziet ze ook dat er langs de Streek best wat huizen leeg staan. Boerderijen waar de agrarische bestemming bijv. niet kan worden omgezet naar een woonbestemming.

Senioren die graag wat kleiner zouden willen wonen in (de buurt van) het centrum blijven nu in hun huis zitten omdat er geen passende woning is voor hen. De boodschap was om veel starterswoningen te bouwen, maar beperk je als gemeente niet alleen tot starterswoningen. Zorg dat de doorstroming op gang komt door bijv. geschikte woningen voor senioren te bouwen.

Dit past mooi bij de speerpunten van het CDA rondom woningbouw:

  • Vaart maken op plaatsen die al zijn aangewezen
  • Lagere grondprijs voor starters
  • Zelfbewoningsplicht
  • Kaveluitgifte, zodat men zelf kan bouwen
  • Nieuwe locaties aanwijzen en uitbreiden
  • Gemeente staat garant voor hypotheek starters