In het Drentse dorpje Vledderveen staat de kapel ‘Eben-Haëzer’.

Die kapel is eigendom van de Hersteld Hervormde gemeente, die daar tweemaal per zondag samenkomt. Op D.V. vrijdag 10 mei wordt er een samenzangavond georganiseerd in dit kleine kerkgebouw.

Naast de gemeente van Hollandscheveld, is de gemeente van Vledderveen de enige Hersteld Hervormde gemeente. Een reden tot dankbaarheid dat daarom in Vledderveen Gods Woord nog open mag gaan, en in de rechte zin gepreekt mag worden. Om de kleine gemeente in stand te houden is uw steun nodig. Naast gebed is ook uw financiële steun welkom.

We houden tijdens de samenzangavond daarom een collecte te houden ter financiële ondersteuning van de gemeente.

Het betreft een samenzangavond met een laagdrempelig karakter. Iedereen is van harte welkom! We zullen een aantal psalmen zingen, en daar worden we bij begeleidt door organisten van de gemeente.

Er is ook een verkooptafel aanwezig. Na afloop van de avond zijn daar verschillende etenswaren te verkrijgen. De gehele opbrengst gaat naar het collectedoel.

De avond vangt om 19:30 uur aan. Rondom de kerk is parkeergelegenheid.

Vanwege de omvang van het kerkgebouw zijn de plaatsen beperkt. Het zou prachtig zijn als de kerk helemaal vol komt!

Het adres is: P.W. Janssenlaan 16a te Vledderveen (Drenthe).

 

Allen hartelijk welkom!