Op D.V. woensdag 8 mei 2024 hopen we een zangavond te houden. De toegang hiervoor is gratis, wel zal er een collecte zijn met als bestemming stichting Viitor! Deze avond zal bestaan uit orgelsolo’s, samenzang, zang door de zussen Mijnheer. U en jij bent hier van harte welkom! De avond begint om 19:30 uur in de Hervormde Kerk te Rouveen. Zien wij u en jou ook?
Stichting Viitor zet zich in voor arme gezinnen, kinderen met een beperking en straatkinderen in Roemenië door middel van verschillende projecten. In D.V. week 20 van dit jaar hopen we met een achttal bouwvakkers van de Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst naar Roemenië te gaan. We gaan daar een huis bouwen voor een gezin. Voor meer informatie: www.stichting-viitor.nl of  werkgroeproemenie@hervormdrouveenstaphorst.nl