De inwoners van IJhorst willen graag een multifunctionele accommodatie. Een gebouw waar verschillende voorzieningen als de school, een gymzaal en een ‘huiskamer voor het dorp’ een plek krijgen. De multifunctionele accommodatie (MFA) is als inwonersinitiatief bij de gemeenteraad ingebracht. Of er daadwerkelijk een MFA in IJhorst komt, waar deze komt en hoe dat er dan uit moet zien, is nog niet duidelijk. Om in beeld te brengen welke keuzes er zijn en welke investering dat vraagt, is daarom een definitieonderzoek nodig. Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst vraagt de gemeenteraad om €100.000 voor dit onderzoek vrij te maken. Op 14 mei wordt dit voorstel in de gemeenteraad besproken.

Alles-onder-één-dak

Het idee voor de MFA komt vanuit de inwoners. Een mooie gedachte, die volgens een eerste raming ruim 6 miljoen euro moet gaan kosten. Daar zijn op dit moment geen financiële middelen voor beschikbaar. Dat vraagt een zorgvuldige afweging, vandaar dit onderzoek. Op verzoek van de gemeenteraad wordt het scenario ‘alles-onder-één-dak’ onderzocht. In dit scenario worden de huidige sporthal, de school en de Poele meegenomen. Het onderzoek geeft inzicht in de investeringen, de locatie waar de MFA zou kunnen komen, wat er met vrijkomende locaties zou kunnen gebeuren en of voor die nieuwe invulling draagvlak is onder de inwoners. Over 10 tot 12 maanden ligt er dan een nota van uitgangspunten voor de MFA in IJhorst. Die wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.