Glaspoort heeft de plaatsen Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst in onderzoek, om de mogelijkheden voor glasvezelaanleg te kunnen bepalen.
Zie onderstaande link voor meer informatie:
In dit voortraject hebben wij afstemming met de pandeigenaren van gestapelde woningen en appartementencomplexen om te onderzoeken hoe deze panden op het (open) glasvezelnetwerk van Glaspoortaangesloten kunnen worden.
Daarvoor doet onze aannemer Allinq een technisch vooronderzoek. Zij bekijken de situatie bij gestapelde woningen en appartementencomplexen en maken een plan voor een efficiënte aanleg, met een zo klein mogelijke impact voor de bewoners.
In een later stadium zal er verdere afstemming zijn met huurders of eigenaren van enkele woningen, op basis van postcode en huisnummer, om ook daar de situatie te bekijken.
Vanuit Glaspoort en Allinq kijken wij uit naar een fijne en goede samenwerking tijdens dit vooronderzoek.