Samen met de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en de Weidevogelvereniging Staphorsterveld heeft Stichting Vrienden van de Oldematen deze unieke documentaire geregeld. Twee iconen van het Nederlandse landschap staan centraal in de documentaire van Barbara Makkinga: de grutto en de melkveehouder. Een fraai, genuanceerd portret van een boerenfamilie die lastige keuzes moet maken.

Boer Bote de Boer uit Tjerkwerd Súdwest-Fryslân kijkt reikhalzend uit naar de komst van de grutto. In heel Friesland laat deze weidevogel zich nauwelijks nog zien, maar bij hem blijft hij komen, in groten getale zelfs.

Ook dit jaar is alles gereed voor zijn komst. Het grondwater staat hoog, de plasdrassen zijn aangelegd. En het ouderwetse weidegras zit bomvol kruiden en insecten, precies zoals de grutto’s het graag hebben.

Astrid, Bote’s vrouw, gunt haar man zijn vogels. Als ze met zijn tweeën waren, mocht hij van haar zijn gang gaan. Maar ze zijn niet met zijn tweeën, ze hebben vijf kinderen. De oudste zonen willen de boerderij graag in de toekomst overnemen. Maar dan moet er nog wel steeds een boerderij om over te nemen zijn.

De documentaire is te zien bij de Veldschuur (Wijkweg 2 in Rouveen). Inloop vanaf 19.30 uur, start lezing om 20.00 uur.

De bijdrage voor de deelname is €10,– (dit is inclusief koffie/thee en koek). De avond bijwonen kan door opgave op www.veldschuur.net

Wil je meer weten over de weidevogels die in de Olde Maten voorkomen? Sluit dan aan bij de weidevogelexcursie op zaterdag 20 april. Meer informatie staat op de website van de Veldschuur.