De Staphorster KleindierVereniging (SKV) vierde afgelopen week het jubileum van Klaas Dozeman, maar liefst 50 jaar is hij lid van de Landelijke Bond, Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Klaas is daarmee het 1e lid van SKV die 50 jaar lid is van de KLN. Een bijzonder hoogtepunt en dus alle reden om hem in het zonnetje te zetten. De voorzitter van de KLN, Jan Dirk Nijkamp, kwam speciaal naar Staphorst om Klaas te huldigen. Hij overhandigde hem de gouden speld en kreeg een fraaie oorkonde aangeboden.

Sinds 1974 is Klaas Dozeman fanatiek fokker van konijnen en kippen. Momenteel fokt hij nog volop met zijn Tan-konijnen en Drentse krielkippen. En niet onverdienstelijk; afgelopen januari haalde een Tan-konijn het predicaat F (Fraai) op de landelijke show Dierenparade Noordshow in Hardenberg.

Binnen de SKV is Klaas een actief man en fanatieke fokker. Een vaste inzender tijdens de jongdierkeuring in september en een vaste hulp tijdens de show in november. De show zal dit jaar plaatsvinden in de Sporthal op 8 en 9 november. Ook hier zal een jubileum gevierd worden. De SKV bestaat dit seizoen namelijk 35 jaar.