Komende donderdagavond 8 februari geeft dr\ds Jan Hoek uit Veenendaal een lezing over Israël.

Vanuit bijbels perspectief wordt er gekeken naar het heden, het verleden maar ook naar de toekomst van het Beloofde Land.

Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven en Ik zal hun tot een God zijn. 

Ook zal er vanuit Israël een live interview zijn met Margriet ten Kortenaar-Knoll die daar woont.

Toegang vrij, er is geen aanmelding nodig en er is een collecte voor de onkosten.

Van harte welkom in het Dienstgebouw Rouveen, Oude Rijksweg 450, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.