Geen geluidschermen in Staphorst-Noord

In het voorjaar 2022 stuurde de gemeente de net vastgestelde Stedenbouwkundige Visie Spoor Staphorst naar ProRail. Kern van deze visie: geen of zo min mogelijk geluidsschermen langs het spoor om het dorpsgezicht van Staphorst te beschermen. ProRail heeft daarom afgezien van de geluidsschermen langs het spoor in Staphorst-Noord. Reageren op het nieuwe plan kan vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari. 

Wethouder Herriët Brinkman: “Dit is heel goed nieuws voor de hele gemeente en vooral voor de omwonenden. Zo blijven het open karakter en het beschermde dorpsgezicht van Staphorst bewaard”.

Aangepast en passend
Met de stedenbouwkundige visie van de gemeente in de hand heeft ProRail het eerdere geluidsonderzoek aangepast. Op deze aanpassing is het ontwerpplan voor de ‘geluidssanering’ gebaseerd. In dit plan beschrijft ProRail welke maatregelen het spoor stiller moeten maken. ProRail moet hiermee voldoen aan de Wet milieubeheer. De geluidschermen aan de Parallelweg, Gemeenteweg, Westerparallelweg en de Oosterparallelweg 21-37 zijn komen te vervallen.  Op twee plekken langs de Oosterparallelweg is volgens het onderzoek wél een geluidscherm nodig: bij de Stationsweg 5 – 15 en in Punthorst bij huisnummers 147 – 149. “Deze schermen passen goed binnen onze Stedenbouwkundige visie”, vertelt de wethouder.

Geluidsdempers
Langs vrijwel het hele spoor in de kern van Staphorst komen nieuwe, onzichtbare spoorraildempers. Zelfs met die dempers is het geluid bij 32 gebouwen nog te hard. Dit zijn vooral woningen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en zo ja welke geluidsmaatregelen daar nodig zijn.

Complimenten
Brinkman is de gemeenteraad dankbaar: “Het idee van een stedenbouwkundige visie kwam uit de koker van de raad. Zo konden we vastleggen wat we wel en niet wenselijk vinden vanwege ons prachtige dorpsgezicht. De raad verdient daarvoor complimenten.”

Ontwerpplan tot 28 februari ter inzage
Het ontwerpplan ligt vanaf donderdag 18 januari ter inzage. Belanghebbenden hebben hierover inmiddels van zowel ProRail als de gemeente een brief gekregen. Het ontwerpplan is in te zien via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen/saneringsplannen-spoorwegen/. Reageren op het plan kan tot en met woensdag 28 februari.