Raadslid Bé Veen deelt de Staphorster rolletjes uit

Het Marktplein in Staphorst moet een open ruimte blijven, maar een kiosk en fleurige randen krijgen waar mensen elkaar ontmoeten. Ook moet het monument meer aandacht krijgen en de verkeerssituatie aangepast. Tot slot moet er een nieuw symbool komen op het plein, om de agrarische geschiedenis van de gemeente te benadrukken: een melkbus. De gemeenteraad buigt zich dinsdag 16 januari over dit voorstel van de werkgroep Marktplein.

De werkgroep bestaat uit inwoners van de gemeente en is voortgekomen uit de drukbezochte bijeenkomst op 11 september vorig jaar. Daar kwamen ruim 60 inwoners af op de uitnodiging van de gemeenteraad om mee te praten en te denken over de toekomst van het plein. De herontwikkeling van het Marktplein is namelijk onderdeel van de zogeheten Samenlevingsagenda: onderwerpen die de raad samen met de inwoners op wil pakken.

Basisscholen
Ook leerlingen van de basisscholen werden betrokken: kinderen konden via een tekening hun ideeën inleveren. Om het extra leuk te maken, was daar een prijsje aan verbonden; gelpennen en een cadeaubon. De winnaar was Levi Talen, uit groep 7 van de Willem de Zwijgerschool. Griffier Saskia Voortman en raadslid Bé Veen reikten hem donderdag 11 januari de prijs uit. De hele groep profiteerde mee; er was voor iedereen een traktatie. Een Staphorster rolletje natuurlijk.

Levi Talen met de winnende tekening

Aandachtspunt verkeer
De volwassenen moesten iets meer werk verzetten: de werkgroep Marktplein kwam vier keer bijeen en presenteerde 11 d

ecember de ideeën aan de gemeenteraad en alle geïnteresseerden. Daarna werd het voorstel nader uitgewerkt. Zoals het er nu ligt behelst het 6 kaders: behoud van de open ruimte, komst van een kiosk, aanleg van fleurige randen, meer aandacht voor het monument (door o.m. de vlaggenmast daar neer te zetten), de melkbus als symbool én de aanpassing van de verkeerssituatie.

Volgens de werkgroep zou het veiliger zijn de bocht bij de supermarkt aan te passen zodat in ieder geval het fietspad daar vrij van de weg komt te liggen. Het voorstel geeft als extra aandachtspunt daarbij mee om deskundigen te laten onderzoeken of die bocht nóg ruimer kan, en de weg nog verder verplaatst kan worden. Als dat zou kunnen – maar het is de vraag – ontstaat er misschien zelfs extra ruimte voor terrassen.

Kosten
De kosten van de herontwikkeling zijn nog niet in beeld. In het raadsvoorstel wordt € 15.000,- uitgetrokken om de plannen voor te bereiden. Als de raad akkoord gaat, zal het college een en ander verder uitwerken.