Update werkzaamheden op het Wiede Gat.

Door Bé Veen
Na enkele maanden van betrekkelijke rust is het nu weer eens tijd voor een update werkzaamheden Wiede Gat. Is er dan weinig gebeurd in de tijd tussen deze update en de vorige. Zeker niet. Er gebeurde van alles en zeker de bouwvergaderingen elke donderdagavond waren af en toe hectisch en waren voor mij soms moeilijk te volgen, niet alleen wanneer men dialect praatte of binnensmonds, maar vooral wanneer het om de aanlevering van bepaalde soorten grond ging.

Sjonge, jonge, je moet er maar verstand van hebben al die verschillende samenstellingen. Dacht je het ene moment van ja, weer een aanbieding van zo’n 3.000 kuub, dan was of de samenstelling niet goed of de juiste papieren waren er niet bij. De andere keer voldeed de partij niet aan de juiste samenstelling, of werd er door de provincie, de gemeente of de grondbank gevraagd om papieren die ontbraken. En soms, wanneer de samenstelling en de papieren geen belemmering vormden, was de grond volgens onze eigen mensen niet zoals we het graag wilden hebben.
Dat we ook rekening houden met onze buren is misschien ook wel even goed om in dit verband te noemen want onlangs kregen we een partij aardappelgrond aangeboden die we weliswaar goed konden verwerken maar deze grond stonk verschrikkelijk en deze stank zou weken rond Het Wiede Gat hebben gehangen en dat wilden we onze buren toch niet aandoen. Jammer dat de liefde nog steeds niet van twee kanten komt, iets waar we na de uitspraak van de Hoge Raad zo op hadden gehoopt. Afijn, dat is iets waar we als club maar mee hebben te dealen.

Toch zijn we aardig opgeschoten. Het plein vóór de kantine is opnieuw aangelegd en ligt er strak en netjes bij. Het toegangshek is verplaatst en nu recht tegenover het plein gesitueerd zodat je straks niet meer hoeft te manoeuvreren om op de baan te komen en ook het terras is opnieuw aangelegd.
En dat alles klinkt nu wel even gemakkelijk maar door deze wijzigingen moesten er ook omleggingen stroom en riool worden gerealiseerd en ook dat realiseerden de mannen even. Voor iemand met twee linkerhanden zoals ik past dan ook diep respect voor onze vrijwilligers die het toch maar eventjes doen allemaal. Onder leiding van Bert ten Hartog wordt na het opfrissen van de buitenkant nu ook de binnenzijde van de kantine aangepakt. Afgelopen zaterdag was ik er even en sjonge wat kan een likje verf en een nieuw behangetje veel doen. Bert heeft duidelijke ideeën wat de inrichting betreft dus we laten hem maar even schuiven. Komt vast goed en daar heb ik alle vertrouwen in.

Wanneer ik het over Bert heb dan kom ik automatisch ook uit bij de sponsorcommissie, waarin hij ook zitting heeft en die al weer druk bezig is met hoe het straks allemaal ingericht moet worden voor onze sponsoren. Er wordt nagedacht over hoe we onze sponsoren mee kunnen nemen met het nieuwe AMBC, waar we het beste hun reclame-uitingen kunnen plaatsen en vooral wat we voor hun terug kunnen doen in deze voor iedereen zware coronatijd. Natuurlijk zijn we er blij mee dat er geen enkele sponsor afhaakt, maar we realiseren ons ook dat sommigen het moeilijk zullen hebben en daarom denken we er als sponsorcommissie over na wat wij voor hen kunnen betekenen.
Binnenkort meer hierover.

Ondertussen hebben we in overleg met de crosscommissie besloten om niet te wachten tot onze nieuwe baan gereed is maar, totdat deze klaar is, gebruik te maken van de vorig jaar aangelegde baan langs de A28. Ontzettend dankbaar zijn we de landeigenaren, zonder wiens medewerking het niet gerealiseerd zou kunnen worden, voor de medewerking en het beschikbaar stellen van de grond voor de baan en het tegenover de baan gelegen parkeerterrein. Het wachten is nu op de vergunning verleend door de gemeente, maar gezien het feit dat er vergeleken met het vorige jaar geen wijzigingen zijn doorgevoerd hebben we er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

Ook aardig te vermelden misschien is de samenwerking met de Natuurwacht. Afgelopen zaterdag hebben we met twee bestuursleden van de Natuurwacht rondgelopen op Het Wiede Gat en gekeken hoe we natuur en het motorgeweld kunnen laten samenvallen. Voor mij toch wel enigszins verrassend was dat deze samenwerking wel degelijk mogelijk is. Enthousiast waren zij over de inrichting van de  zogenaamde geriefbosjes en de mogelijkheden die dit voor de Staphorster flora en fauna biedt. Het feit dat er in de toekomst op woensdagmiddag en de zaterdag motorgeronk op het Wiede Gat zal klinken was volgens hen geen probleem. De fauna past zich volgens deze experts geruisloos aan en zal de rest van de week wanneer er niet gecrost wordt floreren. Zo wordt het Wiede Gat een prachtig klein natuurgebied en gaan ze erover nadenken hoe ze het gebied kunnen ontwikkelen en mensen de tijd die er niet wordt gecrosst kunnen laten genieten van de rust op Het Wiede Gat.

Foto boven: Wiede Gat in vroeger jaren.