Circulaire burgerinitiatieven leggen de nadruk op andere waarden dan financiën en kosten. Het draait bij deze initiatieven vooral om het scheppen van meerwaarde voor de samenleving. Het Kringlogo is bedacht om deze initiatieven in het zonnetje te zetten. Geef jouw bewoners- of burgerinitiatief op het gebied van circulariteit op, óf nomineer een initiatief bij jou in de buurt. Zo maak je kans op de prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het winnende initiatief mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken en krijgt provinciale en landelijke publiciteit. Tot 9 februari kun je jouw eigen initiatief opgeven of en ander initiatief nomineren.

Circulaire burgerinitiatieven vind je overal. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die lokale voedselkringlopen opzetten, aan het oprichten van gedeelde wormenhotels, of aan initiatieven die gericht zijn op afvalpreventie en recycling. Deze voorbeelden dienen als rolmodellen voor andere mensen en gemeenschappen die zelf ook stappen willen zetten. Daarom zet Natuur en Milieu Overijssel het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie van van 11 tot en met 16 maart.

Een mooie opsteker
Vorig jaar won Ruilkring LETS Zwolle de Kringlogoprijs 2023. Voorzitter Annelies Kalisvaart vertelt namens het initiatief: “Het Kringlogo heeft ons zeker bekendheid opgeleverd. We hebben aanwas van nieuwe leden gekregen die ook bewust voor onze vereniging kozen. Het zijn daardoor actieve, waardevolle leden die ons gedachtengoed een warm hart toe dragen. Daarnaast was het een mooie opsteker voor het bestuur en de leden dat we op de goede weg zijn. Ook heeft het ons geïnspireerd om ons aan te melden voor de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Daar bereikten we plaats 83. Hier zijn we ontzettend trots op! Voor 2024 gaan we op dezelfde voet verder: zorgen voor een duurzame, gezellige ruilclub waar leden graag met elkaar ruilen en betrokken zijn bij elkaar.”

Meld een initiatief aan!
Wil je jouw project opgeven of ken je een burgerinitiatief bij jou in de buurt die volgens jou deze prijs verdient? Ga dan naar www.natuurenmilieuoverijssel.nl/kringlogo of neem contact op met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl. Opgeven kan tot en met 9 februari. De Kringlogo-prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties