De medewerkers van Weblog Staphorst wensen u allen prettige en
bovenal gezegende kerstdagen.

“Moge het licht van Jezus, dat in de wereld kwam, je leiden in deze kersttijd.
‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’”