Dit is de 8ste nieuwsbrief over de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Wij informeren u graag over de stand van zaken in Fase 1 en 2 van de woonwijk.

Fase 1 waarschijnlijk eind februari ’24 bouwrijp
Op dit moment wordt Fase 1 van de nieuwe woonwijk bouwrijp gemaakt. Het terrein wordt dan geschikt gemaakt voor de bouw van de woningen. U kunt hierbij denken aan de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen.

De werkzaamheden zijn naar verwachting eind februari 2024 klaar. Dit is helaas later dan in eerste instantie gepland was. De planning van de nutspartijen loopt namelijk uit. Nadat het bouwrijp maken is afgerond kan gestart worden met de bouw van de nieuwe woningen.

Nog circa 20 van de 80 bouwkavels te koop
In februari en juli 2023 konden mensen zich inschrijven voor een bouwkavel in Fase 1. De notaris heeft toen de kavels toegewezen via een loting. Een groot deel van de kavels is inmiddels onder optie. De nog beschikbare kavels zijn in de vrije verkoop. Dit betekent dat er niet meer geloot wordt. Een geïnteresseerde kan zich inschrijven en krijgt dan direct een optie op de gewenste kavel.

Op www.staphorst.nl/rouveen-zuid staat welke kavels nog beschikbaar zijn. Op dit moment zijn dat er nog circa 20 stuks. Het gaat om enkele kavels voor een twee-onder-één kap woning en meerdere kavels voor een vrijstaande woning. Er zijn geen bouwkavels voor rijwoningen meer.

Het is mogelijk dat de verkoop van een kavel die nu onder optie is toch niet door gaat. Een kavel die weer beschikbaar komt, wordt als eerste aangeboden aan de mensen die na de loting door de notaris op de reservelijst zijn geplaatst. Als er vanuit de reservelijst geen interesse is in de kavel, dan wordt deze kavel via de gemeentelijke website aan de vrije verkoop toegevoegd.

Let op: op dit moment zijn weer een aantal kavels beschikbaar die eerder onder optie zijn geweest.

Stand van zaken Fase 2
Er is grote behoefte aan sociale woningbouw. Daarom gaat Woonstichting VechtHorst aan de noordkant van Fase 2 (ten zuiden van de MCR) zo snel mogelijk huurwoningen bouwen.

U vindt de schets op de volgende pagina. De nieuwe rijwoningen zijn met oranje ingetekend. Het gaat om 3 blokjes met in totaal 17 woningen. Ook is er ruimte voor parkeerplaatsen en groen. De woningen krijgen 2 of 3 slaapkamers en zijn bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

De VechtHorst werkt de schets de aankomende periode verder uit tot een formele vergunning aanvraag. Dan wordt definitief besloten over het versneld realiseren van deze huurwoningen.

Heeft u interesse in een sociale huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende via: https://www.dewoningzoeker.nl/

Naast huurwoningen is er ook grote behoefte aan betaalbare koopwoningen. Om dit mogelijk te maken start de gemeente in 2024 al met de plannen voor de gehele tweede Fase. Meer informatie hierover volgt nog.

Nieuwe ontsluiting op de Stadsweg
Het autoverkeer kan Fase 1 van de woonwijk via twee kanten in en uit. Dit was gepland via de Oude Rijksweg en de Korte Kerkweg. Dit wordt aangepast. Doordat de gemeente extra grond heeft aangekocht kan een ontsluitingsweg direct naar de Stadsweg aangelegd worden. Hierdoor komt de ontsluiting via de Korte Kerkweg voor auto’s te vervallen. Dit komt de verkeersveiligheid nabij de MCR ten goede. Fietsers en voetgangers kunnen de MCR, maar ook de SV Rouveen, wel via de Korte Kerkweg bereiken.

Meer informatie? www.staphorst.nl/rouveen-zuid