De gemeente Staphorst wil € 192.500,- investeren in drie initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. Met behulp van buurgemeenten en andere fondsen willen we een verdubbeling van de investering tot stand brengen. Met de ambitie om de gemeente Staphorst verder te ontwikkelen tot een unieke gemeente om te verblijven en te recreëren. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 29 september in een opiniërende raadsvergadering.

Wethouder Lucas Mulder noemt het een ambitieuze investering: “De stichting Recreatie en Toerisme Staphorst  is dit jaar opgericht en heeft samen met partijen in de diverse gebieden het ambitieplan ‘Staphorst, een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt’ ontwikkeld. De partijen behouden hun eigen rol en willen elkaar versterken in de marketing, de afstemming en organisatie. Dat past heel goed bij Staphorst.

De stichting is het podium waarop de deelgebieden Reestdal, Oldematen, Zwarte Dennen en de Streek met hun activiteiten zichtbaar kunnen zijn. Zij  speelt een verbindende rol tussen diverse initiatieven met oog voor onze identiteit, Staphorst wordt geen Giethoorn. Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers en organisaties die zich inspannen om ons dorp op de kaart te zetten. Nu is er het gevoel ‘we gaan het samen doen.’ Dan is het mooi dat we als gemeente deze initiatieven ondersteunen.”

Staphorst heeft een prachtige dorpskern – de Streek – van cultuurhistorische waarde, omgeven door natuurgebieden: Het Reestdal, de Zwarte Dennen en de Oldematen. De gemeente ondersteunt initiatieven uit de verschillende gebieden financieel. Er vindt een actieve samenwerking plaats tussen verschillende sectoren zoals detailhandel, horeca, cultuur en evenementen.

De Streek

De stichting Recreatie en Toerisme Staphorst  werkt samen met de Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen, culturele organisaties en evenementen aan de gebiedsontwikkeling van de Streek. Het doel is het bundelen van het toeristisch recreatief aanbod en het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en gastvrijheid van Staphorst voor inwoners en bezoekers. Er zijn zes pijlers benoemd: een goed bereikbaar centrum, verkeersveilig winkelgebied en openbare ruimte, veelzijdig winkelaanbod, ontmoeten, beleven en verblijven.

Het Reestdal en de Zwarte Dennen

Het plan ‘Het Reestdal, een idyllisch beekdallandschap voor fijnproevers’ is tot stand gekomen in een samenwerking tussen zes partners; Stichting Ondernemend Reestdal, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Museum Staphorst, Historische Vereniging de Ommerschans, en Marketing Oost.

Het Reestdal wordt als toeristisch knooppunt nadrukkelijk op de kaart gezet. Thema’s zijn streekproducten, evenementen en cultuurhistorie zoals Museum Staphorst. Het plan bevat onder andere projecten voor meer natuurbeleving. Als voorbeeld: het belevingspad in de Zwarte Dennen wordt vernieuwd.

Oldematen

Ook Stichting de Vrienden van Oldematen en Stichting Erfgoed Zwartewaterklooster willen – samen met Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging Olde Maten – het gebied meer beleefbaar maken voor de inwoners en recreanten. Met de uitvoering van de plannen is er meer te beleven voor de toeristen en recreanten. Voor de inwoners van Staphorst zijn er meer mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. Dit versterkt de leefbaarheid voor de inwoners. “Dit plan steunen we samen met Zwartewaterland. Als gemeenten verstaan we elkaar goed, denk ook aan de zondagsrust. De ontwikkeling van dit bijzondere gebied, de oorsprong van Staphorst heeft een rijke historie die meer zichtbaar en beleefbaar zal worden”, aldus wethouder Mulder.

Foto’s door © Annie Visscher