Op D.V. donderdag 2 mei 2024 hoopt evangelist J.W.N. (Jan) van Dooijeweert een lezing te houden in Staphorst.
Jan van Dooijeweert is jarenlang evangelist geweest in Tilburg en Peru.
Het thema van deze lezing is de vraag ‘wat moet ik doen om zalig te worden?’. Deze vraag vinden we ook terug in de Bijbel, in Handelingen 16 waar de stokbewaarder aan Paulus deze vraag stelt.
Voor deze lezing zijn alle inwoners van Staphorst en daarbuiten uitgenodigd. De Bijbel leert ons dat alle mensen hebben gezondigd, en de heerlijkheid van God missen. Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere.’
De avond begint om 19.45 uur en de inloop is om 19.15 uur. Locatie is de Bron, Churchilllaan 2 in Staphorst. Toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten.
‘En ieder, die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.’ Daar hoort u en jij ook bij, toch?
De lezing gaat uit van Geloofsavonden Staphorst.