bidden, zingen en spreken voor Israël-

Donderdag 9 november is er een bemoedigingsconcert voor Israël vanuit de Bovenkerk van Kampen. was er een bemoedigingsavond voor Israël in de Bovenkerk van Kampen. Met dit concert willen de koren, musici en organisatoren graag hun steun betuigen aan Israël en het  Joodse volk. In de eerste plaats door middel van gebed en het gesproken en gezongen Woord.

Stereo en Immanuël
Aan deze avond werken de koren het Christelijk Genemuider Mannenkoor ‘Stereo’ uit Genemuiden en het Urker Gemengd Koor ‘Immanuël’ o.l.v. Harm Hoeve mee.  Bekende musici als Marco den Toom (orgel), Hendrik van Veen (piano), Arjan & Edith Post (trompet), Noortje van Middelkoop (panfluit) en Rineke de Wit (zang en hobo) verlenen ook hun medewerking aan deze Israëlavond.  Roderick van Arnhem zal een pianosolo verzorgen. De Israëlische zanger Gilad Nezer werkt ook mee aan deze avond.

De opening en sluiting wordt verzorgd door ds. G.H. Molenaar uit Genemuiden. Er zullen diverse gastsprekers aanwezig zijn. De toegang is gratis. De aanvang is om 20.00 uur; vanaf 19.45 uur is er samenzang.

Noodhulp voor Netivah Center
Deze avond zal er een collecte gehouden worden voor noodhulp voor het Netivah Center. De Gazaoorlog die op 7 oktober jl. begon veroorzaakt veel ellende in Israël. Meer dan 1300 doden, duizenden gewonden en 200 gijzelaars zijn het gevolg van het bloeddorstige Hamas. Ook vanuit Libanon zijn er inmiddels veel aanslagen verijdeld. Israël is in volle staat van paraatheid. De ruim 135.000 beroepsmilitairen en dienstplichtigen zijn actief naast de 300.000 reservisten.

Ook onder hen zijn vele Messiasbelijdende soldaten en officieren. Dit heeft grote gevolgen voor de maatschappij en gemeenteleven. Vooral jonge soldaten hebben het moeilijk. Deze vaak jonge (dienstplichtige) soldaten moeten op jonge leeftijd al veel meemaken. Ook moeten zij in alle geweld staande blijven in hun geloof. https://messiasbelijdendejoden.nl/noodhulp/

Deze avond is live te volgen via  het YouTube-kanaal van Kampen Bovenkerk.

Van harte welkom in de Bovenkerk en leef mee met het volk van Israël!