persbericht
DV 11 november hopen we de Mars voor het Leven te lopen: een stem geven aan alle ongeboren mensen.
U kunt zich opgeven voor het busvervoer. We hopen dit weer volledig te laten sponsoren. Het programma begint om 11 uur op het Malieveld in Den Haag en zal omstreeks 15 uur eindigen.
Rekent u erop dat de bus rond 08.30 uur vertrekt en dat u ongeveer 18 uur weer terug bent. Dit is afhankelijk waar u opstapt. De bus(sen) zullen weer verschillende opstapplekken hebben (Staphorst/Rouveen, Genemuiden, Kampen/IJsselmuiden hopen we te realiseren).

 Kijkt u op Mars voor het leven (schreeuwomleven.nl

 Opgeven kan tot 3 november via het e-mailadres marsvoorhetleven@yahoo.com of via Vervoer naar Mars voor het Leven 2023 (schreeuwomleven.nl)