Aan de Staphorster Kerkweg tussen de Leidijk en de Gorterlaan ligt een geknakte lantaarnpaal in de berm.

Aangezien we nog steeds geen vliegende olifanten hebben zou het maar zo eens vandalisme kunnen zijn. Zo’n ‘grapje’ kost dan zo 2000 euro.