Ook dit jaar is er weer, mede dankzij de vele vrijwilligers, de jaarlijkse inzamelingsdag van eikels en tamme kastanjes.

De eikels en de tamme kastanjes kunnen zaterdag 28 oktober aangeleverd worden bij de familie Slager aan het Geerligsland 2. Het tijdstip van ontvangst op zaterdag is van 11:00 uur tot 15:00 uur. De aanrijroute is vanaf d’Olde Dijk. De eikels en tamme kastanjes moeten van goede kwaliteit zijn en droog worden aangeleverd in luchtige zakken. Er wordt een marktconforme prijs uitbetaald die aanmerkelijk hoger is dan vorig jaar.

Lege netzakken kunnen aanstaande woensdagmiddag na 13:00 uur gratis worden afgehaald aan het Geerligsland 2 of na telefonische afspraak. Elke leverantie wordt beloond met een klein presentje. Voor nadere inlichtingen: K Slager, tel. 06 2914 7509 of kslager@solcon.nl.