Ruim driekwart van de agrariërs vindt het moeilijk om hulp te vragen als hij/zij niet lekker in zijn vel zit. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van GGD IJsselland. Met het project ‘Boeren in Beeld’ zet GGD IJsselland zich samen met agrariërs en professionals in voor een goede (mentale) gezondheid van boeren. In oktober start de volgende fase van het onderzoek: een participatief actieonderzoek waarbij direct ook stappen worden ondernomen om het boerenwelzijn te verbeteren.

Het onderzoek
Boeren in Beeld is een participatief actieonderzoek met als doel de kloof tussen agrariërs en de hulpverlening te verkleinen. In mei dit jaar is een vragenlijst uitgezet onder agrariërs over wat hen kan helpen bij het zoeken naar hulp als zij niet lekker in hun vel zitten. Deze vragenlijst is samen met boeren en boerinnen opgesteld. Hierbij is ook kennis die eerder is verkregen uit interviews met betrokken professionals ingezet. De vragenlijst is verspreid via social media, via lokale kranten en vooral via de netwerken van boeren en boerinnen. In totaal hebben 174 boeren en boerinnen de vragenlijst ingevuld.

De resultaten
Uit de resultaten blijkt dat ruim driekwart (76%) van de respondenten het moeilijk vindt om hulp te vragen als hij/zij niet lekker in zijn vel zit. Wat agrariërs vooral tegenhoudt bij het zoeken naar hulp is dat ze moeite hebben om over hun gevoel te praten (44%) en denken dat ze het zelf wel op kunnen lossen (40%). In de resultaten uit deze vragenlijst zitten een aantal aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan in de vervolgstappen. Zo geeft bijna twee derde (65%) van de agrariërs aan dat het zou helpen om individuele begeleiding van een professional te krijgen als hij/zij langere tijd niet lekker in zijn/haar vel zit. 58% vindt het helpend om zorgen te delen met familie en/of vrienden.

Een groep boeren en boerinnen heeft gereflecteerd op de resultaten van de vragenlijst. Hierbij kwamen nog andere interessante thema’s aan bod, zoals het belang van zelfzorg.

Gezamenlijk aan de slag
Om met elkaar de volgende stap te zetten wordt nu alle input die tot nu toe verzameld is bij elkaar gevoegd. Er wordt een kerngroep samengesteld met boeren en betrokken professionals om samen actiegerichte stappen te zetten om de kloof tussen agrariërs en hulpverlening te verkleinen. Deze kerngroep gaat participatief aan de slag. Dit betekent dat iedereen een focus aan kan geven en de betrokkenen zich zo gezamenlijk inzetten voor het verbeteren van het boerenwelzijn.

Bekijk de factsheet met de resultaten van dit onderzoek hier…