De Wortel van Gras.

Van joodse werkkampen tot Auschwitz.

Café-Zaal Spoorzicht te Staphorst

Dinsdag 3 oktober 20.00 uur

www.dewortelvangras.nl 

Is voor jong en oud het antwoord op de vragen en gedachten die u heeft als de woorden voorbij komen Jodenhaat, antisemitisme, discriminatie en ontkenning.

De voorstelling geeft u als inwoner van Staphorst in een uur en 30 minuten een inkijk wat er in Staphorst, Nederland en Silezië nu zuid Polen heeft plaats gevonden in de jaren 1939 tot 1945.

Een verhaal van ongeloof, genialiteit, niet te begrijpen en weerzinwekkend.  De wortel van gras “Van joodse werkkampen tot Auschwitz” laat u zien wat Nazi Duitsland voor de Nederlandse Joden in petto had. Een geniaal transportsysteem met een railinfrastructuur om de fabrieksmatige afslachting met dagelijkse treinladingen te voeden.

Dit ondersteunt door een fijnmazig ambtelijk administratief systeem met tussen stations in de vorm van semi getto’s of wel joodse werkkampen als Conrad, het Wijde Gat, Beugelen, een verzamel en transport hub Westerbork, en een kampen systeem in Silezië bestaande uit meerdere concentratie- en buiten kampen van o.a. Auschwitz.

Daarnaast probeerde de Nazi’s in 1944 en 1945 hun misdaden te camoufleren door tienduizenden joden, krijgsgevangenen en anderen te verplaatsen binnen het Reich. Om ze te onttrekken aan de geallieerden en ze inzetten in de oorlogsindustrie veelal in onderaardse gangenstelsens. De zogenaamde dodenmarsen.

Na de bevrijding kwam het onvoorstelbare leed. De trauma’s voor de overlevenden die tot op dag van vandaag, 80 jaar na dato doorwerkt.

Heeft u de voorstelling “de wortel van gras” gezien dan zijn de gevolgen van Jodenhaat, antisemitisme en discriminatie u duidelijke en kan van ontkenning geen sprake meer zijn.

Toegangsbewijzen  www.dewortelvangras.nl/agenda