De Reanimatiepartners van de Hartstichting Staphorst zijn weer begonnen met basis- en herhaalcursussen reanimatie en AED-gebruik in Staphorst.

In de cursus gaat u oefenen op een reanimatiepop en met een trainings-AED- er leert u hoe u een hartstilstand kunt herkennen en wat u als eerste moet doen. Daarna gaat u leren hoe precies de borst compressie en mond-op-mondbeademing moet worden gedaan. Verder leert u hoe een AED gebruikt moet worden. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad.
De Hartstichting adviseert u de basistraining na een half jaar weer” up” te daten. (dit wordt geadviseerd)  Hierna krijgt u elk jaar een oproep voor een herhaling. Hier bent u vrij in om deze te volgen of dat u nog een jaartje  er mee wacht. Het diploma blijft twee jaar geldig.

Daarnaast doen wij trouwens ook de trainingen die verplicht gesteld zijn voor sommige beroepsgroepen zoals thuiszorgverpleegkundigen en BHV-ers.”
Met een certificaat kunt u aansluiten bij “Hartslag Nu” zodat u opgeroepen kunt worden zodra bij 112 een hartstilstand wordt gemeld.
U kan dan een AED ophalen en direct met levensreddende handelingen beginnen in afwachting van de komst van een ambulance. Overigens worden BHV ers verplicht gesteld de “tussentijdse” training van een half jaar te volgen en daarna jaarlijks de herhalingscursussen.
Op deze manier is er in de afgelopen jaren een heel netwerk in onze omgeving opgebouwd van mensen die andere mensen kunnen redden in de eerste zes minuten die o zo cruciaal zijn”.

Reanimatietrainingen worden door steeds meer zorgverzekeraars gedeeltelijk of geheel vergoed. U kunt zich daarover in laten lichten door uw eigen zorgverzekeraar of via internetsites. Wel is nodig dat u een aanvullende verzekering hebt afgesloten want de basisverzekering dekt het niet.

De kosten voor een basiscursus bedraagt € 30 en de herhaling € 20.
Aan het eind van een seizoen krijgt iedere deelnemer een factuur toe gemaild.
Op maandag 16 oktober en  dinsdag 7 november zijn er nog plekken voor beginners. Bij veel aanmeldingen worden er extra avonden ingepland. Wel wordt van u verwacht dat u de kosten voor de basis gelijk overmaakt zodat de aanmelding definitief gemaakt kan worden. Het zou jammer zijn dat uw plaatsje wordt ingenomen door een ander.

Aanmeldingen: via de link: https://reanimatiecursus.hartstichting.nl
Informatie: Janny Krist 0622544130  of hartstichting-staphorst@outlook.com