Ruim 154 miljoen aan Europese subsidies in 2014-2020

Recent heeft Regio Zwolle een onderzoek uit laten voeren naar Europese middelen die in Regio Zwolle landen. Het onderzoek wijst uit dat bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties de weg naar Brussel goed weten te vinden met kansen tot verbetering. In de periode 2014 – 2020 heeft Regio Zwolle voor ruim € 154 miljoen subsidies weten te verwerven uit Europa. Het onderzoek laat verder zien dat iedere Europese ‘subsidieeuro’ leidt tot een investeringsimpuls van € 1,73. De totale investeringsimpuls in de regio komt hiermee op ruim € 267 miljoen.

René de Heer, wethouder economie gemeente Zwolle en lid van het Europees Comité van de Regio’s licht toe: “Deze bedragen zijn een verrassende uitkomst. En dat is nog niet alles: veel van de gedane investeringen leiden tot extra werkgelegenheid, vooral bij het mkb. Dit positieve werkgelegenheidseffect in onze regio bedraagt naar schatting bijna 5000 arbeidsplaatsen. En dat is zeker in de huidige tijd goed nieuws.” De Europese subsidies zijn toegekend aan 1.348 verschillende projecten in de regio. Die projecten beslaan een brede diversiteit aan activiteiten. Het varieert van relatief kleine bedragen voor het mkb voor duurzame inzetbaarheid van personeel tot miljoenenbijdragen voor de ontwikkeling van grote innovatieve projecten. 

Geld uit Europa is aanjager 

Zowel het bedrag zelf dat uit Europa is ontvangen als het effect van deze toekenning is belangrijk. Voor veel projecten geldt dat ze maar voor een deel door Europese subsidie kunnen worden gerealiseerd. Het overige bedrag moet door de aanvragers zelf of door andere bijdragen worden betaald. Voor veel aanvragers is de bijdrage vanuit Europa alleen wel bepalend voor het door laten gaan van een project. Zonder een dergelijke bijdrage blijken verschillende projecten niet of in ieder geval veel moeilijker te realiseren.

Subsidies naar bedrijfsleven en onderwijs

Het belang van het bedrijfsleven in de regio wordt ook onderstreept door het feit dat bijna 60% van alle subsidies aan dat bedrijfsleven ten goede komt waarvan meer dan de helft naar het mkb gaat. In regio’s waar een universiteit is gevestigd, zoals Arnhem/Nijmegen of Twente, wijzen vergelijkbare onderzoeken uit dat soms de helft van het subsidiebedrag dat zo’n regio ontvangt rechtstreeks die universiteit ten goede komt. Regio Zwolle beschikt niet over een universiteit maar het onderzoek wees uit dat de regio wel degelijk over een eigen ‘icoon’ beschikt. Zo bleek dat het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Marknesse (Noordoostpolder) goed is voor ruim 13% van het subsidiebedrag dat in Regio Zwolle is geland. Naast het mkb leert het onderzoek dat de Zwolse onderwijsinstellingen het goed doen in Europa. Instellingen als Hogeschool Windesheim, Stichting Landstede, CIBAP en Deltion College behoren tot de top tien van projectdeelnames in de verschillende Europese subsidieprogramma’s. 

Landbouwsteun

Naast subsidies is een belangrijk deel van de Europese begroting gereserveerd voor landbouwsteun in de vorm van premies en vergoedingen. In Regio Zwolle landt ruim € 290 miljoen vanuit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid waarvan de gemeente Noordoostpolder het grootste bedrag in de wacht weet te slepen.

Webinar

Rond het verschijnen van het onderzoek is door het Regio Zwolle Bureau op 30 maart een webinar gehouden voor bestuurders en andere belangstellenden. De deelnemers toonden zich tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. “Europa doet er toe in onze regio”, zo vatte een van de deelnemers het algemene gevoel goed samen. Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel concludeerde: “Deze interessante uitkomst verdient een extra stimulans om in de toekomst dit te overtreffen. Zeker in een tijd dat de economie zware klappen krijgt en de werkgelegenheid onder druk staat, willen we alle kansen benutten om ook de komende jaren flinke bedragen aan Europese subsidies in Regio Zwolle te laten landen. Dat gaat niet vanzelf maar het rapport laat zien dat dat zeer de moeite waard is.”

Programmaperiode

Europa werkt met programmaperiodes van zeven jaar. Begin 2021 is een nieuwe programmaperiode gestart onder de vorig jaar aangetreden nieuwe Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Ursula von der Leijen. De vorige periode liep eind 2020 af en dat was dan ook de peildatum voor het onderzoek dat in opdracht van Regio Zwolle is uitgevoerd. 

Wie belangstelling heeft voor het rapport kan deze opvragen via regiozwolle@zwolle.nl of kijkt op www.regiozwolle.info