Om alle aanvragen voor taallessen te kunnen honoreren, is het Taalhuis Zwartewaterland en Staphorst dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als taalcoach taalles gaan geven. Dit houdt in dat je wekelijks 1 tot 2 uur met één persoon of een duo in gesprek gaat om kennis te maken met de Nederlandse taal. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van lesmateriaal van Taalhuis.

In de bibliotheken Zwartewaterland en Staphorst geven taalcoaches taalles aan mensen die Nederlands niet als moedertaal kennen. Ook Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen taalles gaan volgen. De volgende basistraining voor nieuwe taalcoaches is op 4 woensdagochtenden van 9-12 uur in bibliotheek Hasselt op 27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober.

Belangstellenden voor taallessen kunnen op de maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur binnenlopen in bibliotheek Zwartsluis. Op de dinsdagmorgen kan dat tussen 10.15 en 12.15 uur in bibliotheek Genemuiden en op de donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur in bibliotheek Hasselt. In bibliotheek Staphorst kan men op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur binnenlopen.

Voor meer info over het volgen van taalles of over de rol van taalcoach kan contact worden opgenomen met de taalhuisdocenten  Elly Potgieter: e.potgieter@bibliotheekzwartewaterland.nl (Taalhuis Zwartewaterland) of                                             Dita Rommelaar: d.rommelaar@bibliotheekstaphorst.nl (Taalhuis Staphorst).

De werving van nieuwe taalcoaches wordt gelinkt aan de Week van lezen en schrijven die op Wereldalfabetiseringsdag vrijdag 8 september van start gaat. Dit is van belang omdat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.