De gemeente Staphorst is begonnen met het plaatsen van een aantal nieuwe laadpalen. In totaal worden er in 2023 10 nieuwe laadpalen geplaatst. De nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel op het gebied van openbare laadinfrastructuur.

Samenwerking
Het college besloot in oktober 2021 tot de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel. In de overeenkomst is afgesproken dat er de in de periode 2022-2023 en in de periode 2024 -2025 tenminste 5 openbare laadpalen per jaar geplaatst worden. Staphorst kreeg vanuit de overeenkomst de mogelijkheid om in het eerste jaar van de overeenkomst 5 extra laadpalen te plaatsen. In de eerste zes maanden van 2023 kunnen er dus in totaal 10 laadpalen geplaatst worden.

Laadpalen in alle kernen
De eerste laadpalen zijn inmiddels geplaatst aan de Tureluur en de Hoogeweg in Staphorst, de Koedrift in IJhorst en aan de Seringenhof en Meidoornlaan in Rouveen. De voorbereidingen voor de twee andere palen, aan de Meesterweg en Schoonstersland in Staphorst zijn inmiddels gestart. De andere laadpalen worden naar verwachting vóór 1 juli gerealiseerd aan de Bakkerslaan in IJhorst, de Burg. van der Walstraat in Staphorst en de mr. J.B. Kanlaan in Punthorst.

De laadpalen zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van de laadpalen, op de voor de eigenaar van het elektrische voertuig gebruikelijke manier.

Inwoners mogen meedenken
In 2024 wordt er opnieuw een aantal palen geplaatst in de gemeente. Om te bepalen waar deze nieuwe palen geplaatst moeten worden, vraagt de gemeente aan haar inwoners waar zij vinden dat een laadpaal geplaatst zou moeten worden. Suggesties hiervoor kunnen worden gedaan via www.staphorst.nl/laadpalen. Mede op basis van de suggesties worden locaties gekozen waar mogelijk een laadpaal geplaatst wordt. De omwonenden en bedrijven die zich vlak bij de beoogde locatie bevinden worden hierover geïnformeerd. Afhankelijk van de mogelijke reacties wordt tot slot gekeken of de beoogde locatie geschikt is.