Basisschoolleerlingen van groep 7 of 8 nemen op maandag 3 april deel aan het jaarlijkse verkeersexamen. Wethouder Herriët Brinkman geeft om ongeveer 08.30 uur het startsein bij de sporthal in Staphorst. Na een route van ongeveer 5 kilometer door Staphorst eindigen de kinderen ook weer bij de sporthal aan de Hoogeweg.

Kinderen mogen meedoen als hun fiets is goedgekeurd. Daarbij wordt vooral gelet op of de rem goed werkt, of de fietsbel duidelijk klinkt en of er een rode reflector achterop de fiets zit. Het praktische fietsexamen maakt onderdeel uit van het landelijke verkeersexamen.

Eerder is er al een theoretisch verkeersexamen afgenomen. Hier deden 257 leerlingen aan mee en op 3 april gaan de kinderen op de fiets. Dan wordt getoetst of de leerlingen de theorie kunnen toepassen in het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Staphorst organiseren samen het praktisch verkeersexamen. De kinderen leggen een route van ruim 5 kilometer af en passeren hierbij 11 controleposten. Bij de controleposten staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen. Onderweg doen de kinderen verschillende handelingen. Als een handeling niet goed verloopt, wordt het onderdeel ter plekke opnieuw gedaan. Zo leren kinderen direct van hun fouten en wordt voorkomen dat ze een herexamen moeten doen. Het examen duurt van 08.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.