Wethouder Herriët Brinkman onthulde vandaag bij de Dr. M. Lutherschool in Punthorst een uniek verkeersbord. Zij werd daarbij geholpen leerlingen Dinand van Leusen en Danyl Seinen, die het bord samen ontwierpen. Met het plaatsen van de borden wil de gemeente de gebruikers van de weg bewust maken van hun snelheid en daarmee de verkeersituatie op o.a. de Mr. J.B. Kanlaan en Schapendijk vergroten.

Quickscan
De provincie Overijssel heeft geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een quickscan Verkeersveiligheid. Met deze gelden heeft de gemeente een quickscan Verkeersveiligheid laten uitvoeren voor de Mr. J.B. Kanlaan, gericht op positieve gedragsbeïnvloeding. Er werd onder andere gekeken op welke wijze weggebruikers meer bewust gemaakt konden worden van de snelheid zodat er een veiligere verkeerssituatie op de Mr JB Kanlaan/Evenboersweg/Schapendijk ontstaat.

Eigen verkeersborden
Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan is in overleg met de school, de verkeersouder, een ouder en een inwoner uit Punthorst nagedacht over niet- infrastructurele maatregelen; maatregelen die snel en eenvoudig gerealiseerd konden worden, zonder ingrijpende werkzaamheden aan de weg te hoeven doen.

De school heeft leerlingen borden laten ontwerpen om gebruikers van de weg te wijzen op hun snelheid. De tekening van Dinand en Danyl is uitgekozen en verwerkt in een campagne-verkeersbord. Daarnaast is besloten tot het plaatsen van een snelheidsdisplay en spandoeken. De school maakt gebruik van verkeersbrigadiers. Leerlingen worden door de school actief gevraagd gele hesjes te dagen in het verkeer.

Foto: Danyl Seinen (l) en Dinand van Leusen (r) zijn trots dat het bord dat zij ontwierpen, nu helpt om weggebruikers te laten nadenken over hun snelheid. © Geert Kleis