Bij de aanpak van laaggeletterdheid en de begeleiding van laaggeletterden is de inzet van taalvrijwilligers onmisbaar. Voor de coördinatie en verdere doorontwikkeling van het Taalhuis zoeken we een mensgerichte taalhuisdocent.

In samenwerking met andere organisaties en de gemeente heeft het Taalhuis in de Bibliotheek een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Het Taalhuis brengt vraag en aanbod binnen de gemeente op het gebied van laaggeletterdheid samen. Het is een herkenbare fysieke plek in de Bibliotheek waar zowel laaggeletterden, organisaties als vrijwilligers voor materialen en advies terecht kunnen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Taalhuisdocent
Als Taalhuisdocent ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van het Taalhuis. Je maakt deel uit van de werkgroep laaggeletterdheid en sluit actief aan op taalvragen die op diverse plekken in de gemeente kunnen ontstaan. Je geeft advies over het taalaanbod in en rondom de gemeente.

Je zorgt voor de intake, het bepalen van de leerwens, het leerdoel en het best passende traject voor taalvragers. Het kan hierbij gaan om een formeel of non-formeel leertraject, of een combinatie van beide. Je stemt af met taalaanbieders in de gemeente. Voor de non-formele trajecten werf, train en begeleid je taalvrijwilligers.

Daarnaast organiseer je de wekelijkse taalmorgens van het Taalhuis in de Bibliotheek. Je bereid taalactiviteiten voor, sluit daarbij aan bij actualiteiten, zorgt voor afwisseling in lesmaterialen en geeft instructies aan taalvrijwilligers die je assisteren op de taalmorgen.

Solliciteren en meer informatie
Enthousiast geworden? Kijk op www.bibliotheekstaphorst.nl voor meer informatie en hoe je kunt solliciteren.