In het schoolplan van de Pieter Zandt staat dat de leerlingen dit schooljaar zich bezig gaan houden met het toepassen van Burgerschapskunde in de praktijk.

Wat is nu precies Burgerschapskunde of Burgerschapsonderwijs?
Burgerschapskunde gaat over de basisnormen- en waarden van onze samenleving waar onze leerlingen deel vanuit maken.

Een multiculturele samenleving waarin mensen leven met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergronden.

De overheid vraagt aan de scholen om onze leerlingen voor te breiden op deze samenleving. Burgerschapskunde past dan ook precies bij een aantal kernwaarden van de Pieter Zandt. De kernwaarden; toewijding, respect en meeleven zijn goed te koppelen aan deze kernwaarden. Een van de onderdelen van Burgerschapskunde is het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden.

Om die reden hebben de leerlingen van S3Ha de opdracht gekregen om een maaltijd te organiseren voor ouderen, alleenstaanden en mensen die het moeilijk hebben. Wat hebben de aanwezigen genoten van deze onvergetelijke avond en wat hebben onze leerlingen het goed gedaan. Om trost op te zijn. Burgerschapskunde toepassen in de praktijk is echt de moeite waard als je ziet hoe DANKBAAR de mensen zijn. Voor herhaling vatbaar!