In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Stéphanos Staphorst twee acties mogen organiseren. Het betrof een verkoopactie van amaryllisbollen, kaarten en snoeprollen. Met behulp van de schoolkinderen van de vijf reformatorische basisscholen heeft deze actie 2450 euro opgebracht. De kinderen kregen een presentje bij inleveren van de geplaatste bestellingen die ze zelf verkocht hebben bij buren, familie en kennissen. De werkgroep is de kinderen en hun ouders dankbaar voor de inzet!

De verkoopdag van Stéphanos mocht in november voor het eerst sinds 2019 plaatsvinden. Tuin bouwmaterialen heeft de locatie aan de Kanlaan in Punthorst beschikbaar gesteld. Ook veel (plaatselijke) ondernemers en vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt een divers aanbod te verkopen. Dit heeft het mooie bedrag van 24.450 euro opgebracht! Na de Heere hartelijk dank aan iedereen die hierin een steentje heeft bijgedragen !

Kinderen konden een kleurplaat of puzzel inleveren tijdens de verkoopdag. De winnaars zijn: Kon. Willem Alexanderschool; Remon Mussche, Ilse de Witte, Julia Bijker, Willem de Zwijgerschool; Job Spiker, Emmely Hulst, Elvera Braamskamp, Prins Mauritsschool; Anne Roos Dons, Daniël Compagner, Marthijn Slingerland, H. Doorneveldschool; Esther Brand, Niklas Tuin, Daniël Slager en bij de Maarten Luther school; Marlon van Oosten, Jessica Cazant en Jasper van Leusen.

Stichting Stéphanos werkt aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. In Malawi wordt vanuit bijbels perspectief diaconale hulp en (bijbel)onderwijs geboden aan (wees)kinderen. In Zambia wordt ingezet om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood pshychise, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden.