Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

Donderdag 9 februari 2023 19.30 uur
Sporthal Staphorst (Hoogeweg 21)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 3 februari 2022
  4. In- en uitgaande stukken
  5. Secretarieel jaarverslag 2022
  6. Financieel jaarverslag 2022
  7. Verslag kascommissie
  8. Bestuursverkiezingen
  9. Koningsdag 2023
  10. Rondvraag en sluiting