BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als de nieuwe gangbare landbouw. Natuurinclusieve landbouw wordt gezien als een systeembenadering waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving.

Alex Datema is melkveehouder in Groningen en voorzitter van BoerenNatuur. Boerennatuur is een landelijke koepel vereniging van de 40 collectieven die in heel Nederland het agrarisch natuurbeheer organiseren en uitvoeren. Belangrijkste taken van BoerenNatuur.nl in het ondersteunen van de leden door het delen van kennis en het leveren van diensten.

Wil je meer te weten over de toekomst van natuurinclusieve landbouw? Kom dan naar de publiekslezing in de Veldschuur op vrijdagavond 20 januari 2023.

De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De avond bijwonen kan alleen via opgave via www.veldschuur.net  De bijdrage voor de deelname is €10,– (dit is inclusief koffie/thee en koek). Met uw bijdrage ondersteund u de educatieve activiteiten van de Veldschuur. Na afloop is er ruimte voor gezellig napraten onder het genot van een drankje.