Naar aanleiding van de groeiende vraag naar mantelzorgwoningen organiseert Duntep op zaterdag 7 oktober 2023 van 10:00u tot 16:00u een mantelzorgwoningdag aan de Wethouder Wassebaliestraat 10 in Staphorst. Deze dag is gericht op een ieder die zich oriënteert op zijn/haar oude dag en een mantelzorgwoning overweegt. Van oriëntatie tot regelgeving tot plaatsing: het hele proces wordt door middel van diverse stands in kaart gebracht. Ook staan er meerdere mantelzorgwoningen klaar om te bezichtigen en sfeer te proeven.

Ouderen worden door de overheid gestimuleerd om langer in de eigen omgeving te blijven wonen. Enerzijds vanwege kostenbesparing in de zorg, anderzijds blijven we langer fit als we thuis blijven wonen en gaat onze gezondheid minder snel achteruit. De coronacrisis heeft de stijgende vraag naar mantelzorgwoningen in een stroomversnelling gebracht. Waar verzorgingstehuizen op slot gingen tijdens de crisis en vader en/of moeder ineens niet meer bezocht kon(den) worden, konden thuiswonende senioren dit zelf bepalen. Een mantelzorgwoning voorkwam ten tijde van corona sociale isolatie en eenzaamheid en daar is men zich meer bewust van geworden. Daarnaast biedt het doorschuiven naar een mantelzorgwoning kansen voor de huidige woningcrisis.

Door een mantelzorgwoningdag te organiseren willen we mensen voorzien van alle informatie rondom een mantelzorgwoning. Sinds 2014 zijn ze veelal vergunningsvrij te plaatsen, maar er komt van alles bij kijken. We zien hoe blij mensen zijn met de keuze voor een mantelzorgwoning. Dit gunnen we een ieder die graag in eigen vertrouwde omgeving ouder wil worden. Tegelijkertijd zijn veel mensen nog maar beperkt of zelfs niet bekend met dit concept en daarom willen we veel mensen bereiken.

Een mantelzorgwoning is ook uitermate geschikt voor jongere mensen met een beperking, psychische stoornis, chronische ziekte of een vorm van niet-aangeboren-hersenletsel.

www.duntep.nl