Zaterdag 26 november jl. is na 3 jaar weer de jaarlijkse Psalmzangavond voor stichting Stéphanos gehouden. De Stephanuskerk in Hasselt was met een kleine 500 aanwezigen goed gevuld. Ds. A. Verschuure hield een meditatie over een aantal verzen uit Psalm 27 die aansloten bij het thema van de avond ‘Een Vader der wezen’. Jan Grootenboer bespeelde het orgel en Maurice van Dijk leverde met een twintigtal leerlingen muzikale begeleiding op de trompet. Hun bijdrage gaf een absolute meerwaarde aan deze avond.

De collecte bracht het mooie bedrag van ca. €2.500 op. Dat bedrag wordt, na aftrek van wat kosten, nog aangevuld met de bijdragen van diverse sponsoren. Organisatie en musici zien terug op een geslaagde Psalmzangavond en danken alle betrokkenen voor hun bijdrage. We hopen deze avond D.V. in 2023 opnieuw te organiseren.