Wie heeft er de afgelopen maanden niet gelezen of gehoord over stikstof? Dit thema heeft de afgelopen periode heel veel stof doen opwaaien en zal dit de komende tijd waarschijnlijk ook nog wel doen. Omdat er zoveel gebeurd is en dit niet voor iedereen goed te volgen is, houden de SGP Jongeren uit Staphorst een avond op D.V. 2 december 2022. Hierbij zullen een aantal mensen die vanuit de politiek of hun dagelijks werk betrokken zijn bij dit thema hun kant van het verhaal laten zien.

In het voorjaar zagen we massale protesten vanuit de agrarische sector. Heeft dit de door de boeren geëiste gesprekken over hun toekomstperspectief opgeleverd? Op deze vraag zullen een aantal agrariërs en politici antwoord geven. Om breder te kijken dan de agrarische wereld zal ook bijvoorbeeld de bouwsector besproken worden. Na de uitspraak van de Raad van State dat de zogenaamde bouwvrijstelling stikstof niet meer gehanteerd mag worden is ook weer duidelijk geworden dat het niet alleen de boeren zijn die te maken hebben of krijgen met wetgeving rondom stikstof.

SGPJ Staphorst wil daarom graag op informele manier het gesprek aangaan met politici, betrokken ondernemers en met jou als jongere. Om het onderwerp begrijpelijk te houden, worden de details van de stikstofcrisis vermeden. Door middels een gesprek van een afstand naar de situatie te kijken blijft het toegankelijk voor iedereen.

Vanaf 19.45u ben je van harte welkom bij Mussche Handel en Transport, om 20.00u vangt de activiteit aan. De aanwezige grillmeister zal iedereen voorzien van een vers bereide burger en er wordt afgesloten met een gezellige borrel. Zien we jou ook op 2 december?