Maakt u thuis regelmatig muziek met u huisgenoten, dan kan het best wel eens lastig zijn om bij de Genemuider bovenstem de juiste harmonisatie te spelen. Vanaf zaterdag 19 november is dat verleden tijd. Dan presenteren Stichting Orgelcomité Genemuiden en Stichting Stadwacht Genemuiden een orgelboek met de notatie van de Genemuider bovenstem met vier stemmige begeleiding. Cor Ploeg nam deze klus voor zijn rekening.

Bent u geïnteresseerd in dit muziekboek, dan bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom in de Grote Kerk aan Kerkplein 25 te Genemuiden. Het Orgelcomité bevordert het gebruik van de bovenstem graag. Om die reden is het boek die middag voor de aanwezigen verkrijgbaar voor 7,50. Daarna kost het 25,-. Wilt u er bij aanwezig zijn, dan graag vooraf aanmelden via info@orgelcomitegenemuiden.nl