(3 maart – Nedersaksische streektaal tijdens de Statenvergadering)

Zwolle  – Woensdag 3 maart 2021 zal de Provinciale Statenvergadering van Overijssel de boeken ingaan als een bijzondere dag. Voor het eerst in de geschiedenis zal de Statenvergadering deels in de Nedersaksische taal plaatsvinden. Initiatiefnemer is VVD woordvoerder Cultuur Dinand Leferink (Goor). Hij vond in de zomer van 2020 met zijn motie ‘Nedersaksisch in de Statenzaal’ een ruime meerderheid in Provinciale Staten aan zijn zijde. Morgen is het zover, dan zal de motie uitgevoerd worden. Leferink: ‘Het Nedersaksisch leaft en verbeent oons met het verleed’n, maar ok met de toekomst. Het heurt bie het Noaberschop. Of ie noe een Drent, een Tukker, Sallander of nen Achterhooker bunt. Oonze Nedersaksische cultuur dech nit in greenzen – maar verbeend oons met mekoar”. 

Als het aan Statenlid Leferink ligt houdt de aandacht voor de Nedersaksische taal, cultuur en gewoonten na woensdag  niet op. Laten we als Provincie samen met maatschappelijke organisaties kijken en verkennen of we de ontwikkelingen in de Nedersaksische regio kunnen versterken vanuit onze waarden en kernkwaliteiten. Om samen op bepaalde thema’s de krachten te kunnen bundelen en verder te werken aan het imago van onze Nedersaksische cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen kunnen realiseren door er op moderne eigentijdse wijze een nieuwe betekenis aan te geven en hiermee het imago van het Nedersaksisch versterken. Het Nedersaksisch  als het nieuwe ‘weefsel’ van Noaberschap in de 21e eeuw! We staan  met elkaar voor groten opgaven. Opgaven en veranderingen die gevolgen hebben voor de inrichting van ons land, maar ook in onze Nedersaksische regio en de Oosterburen over de grens. Veranderingen die nodig zijn om een toekomstbestendig samenleving te bouwen, waarin natuur, duurzame economie, leefbaarheid op het platteland en veiligheid voorop staan. Een regio waarin we vanuit onze culturele identiteit trots op zijn.  De Nedersaksische taal is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Woensdag 3 maart vanaf 13.00 uur is deze unieke Statenvergadering te volgen via de link https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/757254/Provinciale%20Staten%2003-03-2021

Alle Statenvoorstellen vindt u ook onder deze link zowel in het Nederlands als vertaald in het Nedersaksisch. Ook enkele bijdragen van Statenleden zijn er te vinden. Enkele Statenleden zullen de bijdragen voor een deel in het Nedersaksisch dialect uitspreken.  Dinand Leferink zal vlak na de opening door de Commissaris van de Koning Andries Heidema een speciale boodschap in het dialect uitspreken die eveneens in het Nederlands gepubliceerd staat onder de link van de Provincie.

Op de foto: Tekst bijdrage Leferink bij de opening van de Statenvergadering