D.V. 7 december is het zover. De eerste sing-in/zangavond ‘Samen zingend naar Kerst’. Een avond waarin we stil willen staan bij het Kerstevangelie door middel van het zingen van psalmen, liederen en gezangen onder muzikale begeleiding en een overdenking. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom in de Burgwalkerk te Kampen, waar u eerst een kopje koffie of thee tegen een kleine vergoeding kunt nuttigen voordat we beginnen. De liturgie is voor zowel jong als oud, dus beide van harte uitgenodigd.  

Adres Burgwalkerk: Burgwal 60, 8261 EP Kampen  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op onze Instagrampagina: samenzingen_ of deze achterlaten op ons e-mailadres: samen-zingen@outlook.com