Veel problematiek wordt achter de voordeur gehouden: zelf willen oplossen, vasthouden aan bestaande structuren, angst voor stigma, schaamte, geslotenheid. Al deze thema’s zullen in de lezing aan de orde komen. Daarnaast is er aandacht voor de kracht, die onze dorpscultuur hierin biedt. Hoe kunnen we als gemeenschap sterk staan in het praktisch ondersteunen en zien van elkaar.

Dhr. Ewoud de Jong, psychiater/geneesheer-directeur van Volwassenenzorg Eleos, hoopt te spreken over het onderwerp ‘Het psychisch welzijn binnen de gemeente, de kracht en uitdaging van Staphorst’. Daarnaast levert mevr. Petra Kuiper-van Veen een bijdrage vanuit eigen levenservaring.

De avond wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging en zal worden gehouden op D.V. 24 november in de Pieter Zandt te Staphorst, aanvang 20:00 uur. Van harte welkom.